Terapi

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og har en særlig interesse for det kliniske arbejde med mennesker i overgangskriser, herunder fertilitet, graviditet og forældreskab.

Jeg arbejder fleksibelt og dynamisk, med udgangspunkt i din situation. Det vigtigste for mig er, at du føler dig tryg, set og hørt i mødet med mig. Jeg trækker især på elementer fra narrativ psykologi, eksistentiel psykologi og Compassion-Fokuseret terapi (CFT). Det betyder, at jeg er optaget af følelser, relationer og sprog, samt balancen mellem de vilkår, vi må leve med, og de forandringsmuligheder, vi har i eget liv. Jeg har derudover et fokus på tilknytning og familie, og er certificeret i CLASS, MIM, TIK og COS-P, som alle er programmer som fokuserer på nære relationers betydning og udvikling. Jeg tilpasser altid behandlingen til dig, og vi justerer den løbende sammen.

Jeg har tidligere arbejdet med blandt andet stress og bekymring i studie-, arbejds- og familieliv samt angst, depression, sorg, sårbare relationer, graviditet, forældreskab og familiedannelse. Vi tager udgangspunkt i dine behov og arbejder udforskende, eller inddrager konkrete øvelser og arbejder målrettet på at løse specifikke udfordringer. Jeg tilbyder derfor både længerevarende terapeutiske forløb og kortere rådgivningsforløb.


Jeg får løbende supervision og opsøger ligeledes viden gennem litteratur, kurser og tværfagligt samarbejde.

Du er altid velkommen til at tage kontakt. Et telefonopkald eller en mail er helt uforpligtende.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og underlagt loven om tavshedspligt. Jeg arbejder efter Psykolognævnets retningslinjer, psykologloven og Etiske Principper for Nordiske Psykologer.